• CLITENT :

  Lanna Radio (Thailand) Co.,Ltd.  

  DESCRIPTION :

  www.lannaradiothailand.com  

  DATE :

  2012  


  DETAIL :

  (Redesign) เว็บไซต์ บริษัท ล้านนาเรดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกออกแบบใหม่ให้ดูมีรูปร่างหน้าตาที่ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงได้นำเอาลักษณะของเส้นมาใช้เป็นหลักในการออกแบบครั้งนี้ ซึ่งลักษณะของเส้นเฉียงสามารถตอบโจทย์ในการออกแบบใหม่ในครั้งนี้ได้ดี เพราะลักษณะเส้นเฉียงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง

 • CLITENT :

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เพาเวอร์เจน  

  DESCRIPTION :

  www.interpowergen.com  

  DATE :

  2011  


  DETAIL :

  การใช้สีและรูปทรงที่สื่อถึงการให้พลังงาน

 • CLITENT :

  Payon Dental Clinic  

  DESCRIPTION :

  www.payondentalclinic.com  

  DATE :

  2011  


  DETAIL :

  ออกแบบเว็บไซต์ ป้าย่นทันตคลินิก ในแนวความคิด “ทันตกรรมท่ามกลางธรรมชาติ” โดยการใช้ส่วนองค์ประกอบที่น้อยแต่ได้ผลมาก ตัดทอนสิ่งไม่จำเป็นออกไปใช้รูปทรงในการออกแบบที่เรียบง่ายดูสะอาด รู้สึกถึงความผ่อนคลาย โล่งสบาย

 • CLITENT :

  Dr.Wimon Dental Clinic  

  DESCRIPTION :

  www.drwimonclinic.com  

  DATE :

  2011  


  DETAIL :

  ออกแบบเว็บไซต์ คลินิกศัลยกรรมความงามหมอวิมล ออกแบบโดยการใช้สีที่ให้ความรู้สึกสะอาด เรียบร้อยและสีที่สื่อถึงความสวยงาม บ่งบอกถึงความละมุนละไม ความอ่อนเยาว์สดใส เพื่อให้สอดคล้องกับคลินิกศัลยกรรมความงาม

 • CLITENT :

  M Hotel Chiangmai  

  DESCRIPTION :

  www.hotelmchiangmai.com  

  DATE :

  2011  


  DETAIL :

  (Produce)

 • CLITENT :

  Chiang Mai City Arts And Cultural Centre  

  DESCRIPTION :

  Concept Design  

  DATE :

  2006  


  DETAIL :

  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ออกแบบผ่านสีสรร และรูปทรงที่ต้องการสื่อถึงอดีตอันยาวนานที่ผ่านมา
  ของเมืองเชียงใหม่ ให้แลดูอ่อนช้อยงดงามแสดงให้เห็นถึงความเป็นล้านนา

 

© Designed by Creative Clever is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Thailand License.